gudenålang.jpg

Skal Randers ikke bygges for randrusianere?

 

Alternativet deltager i fællessakbet Bæredygtig Randers Kommune, som er et tværpolitisk fælleskab der arbejder for bæredygtighed. Dette er et læserbrev vi har udsendt i fællesskab. 

 

Bæredygtig Randers Kommune til borgermøde om byggeri ved Vorup Enge
Mandag den 9. Oktober var der borgermøde om John Frandsens byggeri på Bojesvej ved Vorup Enge. Bæredygtig Randers Kommune var tilstede i salen med flere repræsentanter og dette er vores vurdering efter mødet. 

Der er ingen tvivl om, at Randers også skal have nye tidssvarende boliger, og at vi har mange skønne områder, der har god udsigt, som kunne gøre disse boliger attraktive. Dog er der mange hensyn at tage inden man bygger. Ikke mindst til de omkringboende familier og til naturen. 

Det nye byggeri vil være på Bojesvej på en grund for enden af denne, hvor der idag er virksomhed. Bliver byggeriet ikke opført vil man måske fortsætte med virksomheden, en vognmandsforretning til tung last. Der er lavet en geoteknisk rapport, der viser, at der er blødbundslag 2 meter nede i jorden. Derudover er der et højtliggende grundvandsspejl, derfor er der behov for at sænke vandet. Dette kan give skader i de omkringliggende bygninger. 

Bæredygtig Randers Kommune lyttede til borgerne, der i særdeleshed var bekymrede for skygge, sætningsskader og forsikringspenge i forbindelse med sætningsskader. Der har i forvejen været dårlige oplevelser med byggeri i området, som har givet store skader uden at borgerne fik udgifterne erstattet. Fx. kunne en af deltagerne berette om at han havde været fraflyttet sit hjem i 11 måneder pga. skader der skulle udbedres og der var flere lignende historier. Der er derfor ikke meget tillid til affotografering af nuværende huse og forsikringer. 
En borger sagde: "Her taler man om at trække gode borgere til Randers, men der bor jo allerede gode borgere her på Bojesvej." I Bæredygtig Randers Kommune er vi enige i dette udsagn, skal Randers ikke bygges for Randrusianere? 
Der var også mange spørgsmål og meninger om trafikken og undren over, at der ikke er lavet en ordentlig undersøgelse af denne, før man kigger på projekter, der skal bygges. Projektet kan betyde, at der bliver kørt ca. 200 gange på vejen hver dag i forhold til ca. 50 i dag. Bæredygtig Randers Kommune vil anbefale at man laver bedre studier af trafikbelastningen på området og af jordbunden og vandspejlet på grunden, inden man tager yderligere stilling til byggeriet. Derudover anbefaler vi generelt at man bygger med miljøvenlige materialer. 

Flere borgere foreslog, at man bygger på havnen i Randers, og det er da nærliggende at tage dette gamle industriområde og lave om til smarte boliger, hvor man bevarer byens DNA. 

Vi mener, at det er på sin plads, at der bliver en højere grad af borgerinddragelse omkring udviklingen af Randers Kommune. RandersKommune er for randrusianere, vi skal involvere borgerne i udviklingen af byen, for også at have fælles visioner om nyt byggeri i Randers. Dette kan blive tilfredsstillende både for byens borgere og investorer, hvis man har fælles mål.

Bæredygtig Randers Kommune:
Henrik Konradsen (Velfærdslisten)
Henrik Leth (Socialdemokratiet)
Kalle Nielsen (Enhedslisten)
Kim Kristensen (Beboerlisten)
Mette Øllegaard (Alternativet)
Palle Bertelsen (SocialListen)
Pia Christensen (En Bæredygtig Randersegn)
Signe My Scharling Bernberg (Socialistisk Folkeparti)
Tine Vinstrup (Velfærdslisten)