KV17 Kandidater i Randers Kommune

Kandidatbeskrivelser for KV17 kandidater i Randers

 

Frederik Glerup Christensen: Jeg hedder Frederik Glerup Christensen - 19 år gammel. Hvorfor skal jeg så være Alternativet i Randers' spidskandidat til kommunalvalget i november?

For at finde frem til det svar, skal vi nogle år tilbage i tiden. Mit første rigtige møde med det offentlige system (udover skolevæsnet), fik jeg da min mor gik ned med stress og blev syg deraf. Hun har for nylig fået førtidspension - efter at have gennemgået 8 års kasten rundt mellem forskellige kommunale instanser. Det er igennem det forløb, jeg har været vidne til, at jeg opdagede, noget er grueligt galt med den måde, vi har indrettet vores samfund på.

Jeg opdagede, lidt efter lidt, at menneskeligheden og de nære, tillidsbaserede fællesskaber, blev udfaset til fordel for stram styring og mistillidsskabende kontrol. Jeg opdagede, at vi er på vej til et samfund, der vægter evig økonomisk vækst højere end de enkelte mennesker - og det skal der gøres noget radikalt anderledes ved!

Hvis I, medlemmer, vælger mig som spidskandidat til byrådet, så kan jeg love jer, at mine mærkesager kommer til at dreje sig om én helt bestemt ting:

Tillid mellem mennesker. For hvis vi har tillid til andre mennesker, så vil vi se mange gode ting gro op ad en jord, generationer før min har gødet. Jeg vil love jer at lægge vægt på bæredygtighed - på alle de tre bundlinjer. Og jeg vil love jer, altid at være åben og indtagende:

Jeg tror nemlig ikke på, at politikere skal være typer, der ved det hele - nej, tværtimod! Jeg tror på, at politikere skal være fulde med nysgerrighed og lyst til at lytte på andre mennesker, og være åben og modtagelig overfor ny viden fra hverdagens eksperter!

Jeg håber, I vil give mig chancen til at skabe et andet samfund - sammen med jer. Tak for ordet!

 

Anni Merete Holmann Andersen: Jeg stiller op som kandidat for Alternativet, fordi jeg godt kan lide det værdigrundlag partiet står for.

Jeg er uddannet socialformidler, og har arbejdet i en årrække hos Randers kommune. Har senere haft ansættelse hos LO og haft en del free-lance undervisning.

Jeg er siddet i flere råd og nævn. Bl.a. patientklagenævnet, det regionale arbejdsmarkedsråd, Den sociale ankestyrelse og været domsmand ved retten i Odense

Jeg har været politisk aktiv i ca. 17 år og har i Middelfart, hvor jeg har boet i 15 år været meget tæt på det kommunalpolitiske.

Jeg har været kandidat til byråds- og regionsvalget 2 gange, så jeg kender til det arbejde, det kræver for at været kandidat(spidskandidat)

Jeg brænder for udsatte i samfundet – og ønsker at gøre en forskel. Jeg har arbejdet og arbejder stadig meget frivilligt, og har været formand for flere organisationer. Bla. Røde kors i Middelfart.

Vi skal turde investere i folk og have tillid og nedbryde bureaukratiet. Det tjener sig på sigt.

Jeg vil også arbejde for, at Randers kommune skal være en rar by at bo og arbejde i.

Vi skal bevare alle de grønne åndehuller, og vi skal skabe et levende byrum.

Jeg vil også arbejde for at fremme økologien og den grønne dagsorden i Randers kommune

 

Mette Guldhammer Øllegaard: Naturen er en del af vores liv uanset, hvordan vi vælger at leve. Det er derfor vigtigt at vi passer godt på den. I byrådet vil jeg kæmpe for en bæredygtig omstilling i Randers Kommune. Dette skal beskytte den vilde natur og give os friske lokale råvarer, der er produceret bæredygtigt og med de bedste hensyn til dyr og mennesker.

 

Arne Sandberg: Jeg vil gerne stille op til kommende byrådsvalg for Alternativet. Mine mærkesager:

Borgerinddragelse i udformningen af byudvikling, borgerinddragelse i social- og uddannelsespolitik og borgerinddragelse i kulturpolitik.

Hvordan dette kan blive realpolitik, vil jeg uddybe i det forum, som arbejder med Alternatives byrådspolitik i Randers.

 

Hanne K. Mortensen: Uddannelse og erfaring som socialpædagog, cand.jur. og underviser. Tidligere politisk aktiv i SF.

Helt overordnet er min ledetråd: FRED i verden og på alle niveauer.

Det betyder i praksis, at den demokratiske proces skal foregå sagligt og i en god tone. Det kræver mod, selvbeherskelse og gensidig hjælp at fastholde ordentlighed i det politiske arbejde.

Som kandidat til byrådet vil mit udgangspunkt være at søge de overordnede linjer i, hvordan vi ønsker samfundet udformet, for at så mange som muligt har det så godt som muligt.

I fællesskab skal vi finde og beslutte rammerne for kreative udfoldelser. I praksis betyder det, at den førte politik skal understøtte den enkeltes evne og vilje til at tage hånd om eget liv, sådan at den enkelte gives mulighed for at udvikle sine talenter og sin aktivitet til gavn for sig selv og for fællesskabet.

Som et centralt punkt ser jeg FOREBYGGELSE, hvilket skal udmøntes i højnelse af indsatsen på småbørns- og skoleområdet.

 

Malene Kragelund Nielsen: Jeg vil gerne stille op for Alternativet til byrådsvalget. Jeg interesserer mig for byfornyelse, borgerinddragelse, kunst og kultur.

 

Pernille Kjær Pedersen: Jeg stiller op for Alternativet i Randers, da jeg gerne vil være med til at ændre den politiske scene i Randers Kommune. Vi skal gøre Randers til en kommune, hvor alle bliver hørt og vi gør en forskel og hjælper hinanden. Det gør vi bedst ved at stå sammen og lytte til hinanden og sammen gøre en forskel for både mennesker og naturen.

 

Daniel Egehoved Olesen: Jeg stiller op for Alternativet i Randers for at støtte en styrkelse af nærdemokratiet, miljøet og tilliden imellem medborgere.