fjordenlang.jpg

Demokratisk håb for Randers borgere

Mennesket i centrum

Alternativet i Randers vil nedbryde bureaukratiet i sagsbehandlingen.  For os er det vigtigt, at sætte mennesket i fokus.  Vi skal have gjort op med kassetænkningen, hvorfor vi vil prioritere mennesketænkning over kassetænkning i hele det offentlige system. Der skal være mere plads til tillid og empati.

Vi skal turde investere i mennesker. Jeg foreslår derfor, at der gives større kompetencer til sagsbehandlere og socialrådgivere.  Mød borgere hvor borgeren er. Personer er forskellige og har derfor også brug for fleksible løsninger. Lad borgeren være mere medbestemmende overfor egen fremtid, og hav tillid til at de berørte ved, hvad der er bedst for dem selv.

 For at det kan lade sig gøre, vil vi foreslå, at der søges om mulighed for at lave frikommuneforsøg, hvor f.eks. kravene til 225 t og aktiveringstilbud sættes til side. I stedet frigøres der ressourcer til at hjælpe jobparate borgere direkte ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.  Det lønner sig på sigt, fordi personen kommer hurtigere i gang igen end at blive fastlåst i et system, hvor tiden går med krav om aktivering og kravet om 225 timers arbejde. . Alternativet ønsker en direkte indsats og i Alternativet arbejdes der på en kontanthjælp uden modkrav. Men indtil loven laves om, vil vi derfor at Randers søger om friforsøg på området.

For de personer, som har særlige vanskeligheder ønsker Alternativet, at man gør mere brug af muligheden for brug af revalidering. Jeg har selv tidligere arbejdet med revalidering, og det er en fantastisk mulighed for at få personer med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser til at komme tilbage eller ud på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse. I Randers kommune bruger man disse bestemmelser alt for lidt eller for at sige det næsten ikke.

Alternativet tør investere i mennesket, fordi det lønner sig både for den enkelte og for kommunen.

Vi går til valg  i håbet om mere demokrati, dialog og borgerinddragelse.